Etikpolicy


Publicerad den 14 september 2014

För medlemmar i Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) gäller några övergripande etiska ställningstaganden och vi har enats om en gemensam etikpolicy.

Läs Policyn här!
Länk: http://www.sveland.se/djuryn/afzon/download.asp?fileID=4137 >>

KONTAKTA DYN     DYN Sekreterare Maria Elinder Tel: 070 56 87 318    DYN Ordförande Ulf Uddman    Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tel: 08-795 30 00