Yrkeskvalifikationsdirektivet


Publicerad den 14 september 2014

DYNs yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19)Länk: http://www.sveland.se/djuryn/afzon/download.asp?fileID=4146 >>

KONTAKTA DYN     DYN Sekreterare Maria Elinder Tel: 070 56 87 318    DYN Ordförande Ulf Uddman    Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tel: 08-795 30 00