Yttrande över Nationell referensram


Publicerad den 21 oktober 2014

DYNs yttrande över nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärandeLänk: http://www.sveland.se/djuryn/afzon/download.asp?fileID=4148 >>

KONTAKTA DYN     DYN Sekreterare Maria Elinder Tel: 070 56 87 318    DYN Ordförande Ulf Uddman    Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tel: 08-795 30 00