Yttrande över Lärlingsutbildning och APL


Publicerad den 3 november 2014

DYNs yttrande över lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolanLänk: http://www.sveland.se/djuryn/afzon/download.asp?fileID=4149 >>

KONTAKTA DYN     DYN Sekreterare Maria Elinder Tel: 070 56 87 318    DYN Ordförande Ulf Uddman    Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tel: 08-795 30 00