Informationsblad: Sällskapsdjur - en framtidsbransch


Publicerad den 16 mars 2015

"Djurbranschen är ung och utvecklas snabbt, från att vara ideell hobby till yrke för livet"Bilaga: p6g DYN info-blad SLUstud 1411.pdf >>

KONTAKTA DYN     DYN Sekreterare Maria Elinder Tel: 070 56 87 318    DYN Ordförande Ulf Uddman    Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tel: 08-795 30 00