1602 Yttrande till Utbildningsdepartementet: Välja yrke


Publicerad den 6 maj 2016

Yttrande över Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015: 97, diarienummer U2015/05421/GV)Länk: http://www.sveland.se/djuryn/afzon/download.asp?fileID=4158 >>

KONTAKTA DYN     DYN Sekreterare Maria Elinder Tel: 070 56 87 318    DYN Ordförande Ulf Uddman    Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tel: 08-795 30 00