Branschen


Djurbranschens Yrkesnämnd företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, läkemedelsindustri, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem samt fackförbund. Djurslagen varierar, allt från älgar och apor i djurparker till hundar, katter och andra sällskapsdjur. Lite förenklat kallat sällskapsdjursbranschen och omfattar alla tamdjur utom lantbruksdjur och hästar.

Sällskapsdjursbranschen omsätter cirka 10 miljarder kronor årligen och intresset för varor och tjänster inom området ökar ständigt. Detta ställer krav på professionalism och kunnande, inte minst när konkurrensen ökar. Branschen bedömer att eftersom intresset för sällskapsdjur ökar, kommer även efterfrågan på utbildad personal att öka.

Genom intervjuer med branschfolk och enkäter till företag och organisationer har DYN kartlagt sällskapsdjursbranschen som man kan dela in i tre huvudkategorier: administrativa yrken, praktiska yrken samt yrken med både praktisk och teoretisk inriktning. Man vet i dag bland annat att 15 000 människor får sin försörjning från någon kategori inom branschen i ungefär 5 000 företag och organisationer med allt från en person till flera hundra. Därutöver finns på många ställen praktikplatser, vikariat samt företag som tar hjälp av studenter och familjemedlemmar som inte räknas in i statistiken över företagens anställda.

Djurbranschen är en framväxande näring och man ser tydliga tendenser till en ökning av antalet yrkesverksamma inom såväl praktiska som teoretiska yrken.

KONTAKTA DYN     DYN Sekreterare Maria Elinder Tel: 070 56 87 318    DYN Ordförande Ulf Uddman    Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tel: 08-795 30 00